Γεννήτριες Λάρισας - Βόλου 27 - Λάρισα - Τηλ.: 2410550774 Fax: 2410550775 - Κιν. 6972700441