Βλάβη στο μοτέρ; Άμεση διάγνωση και επισκευή της με περιελίξεις που εγγυώνται την καλή λειτουργία του για πολλά χρόνια. Η πείρα μας στις περιελίξεις όλων των τύπων μας δίνει τη δυνατότητα της πιο μικρής αλλά και της μεγαλύτερης περιέλιξης σε όλων των τύπων μοτέρ, σε προσιτές τιμές και ευκολίες πληρωμής.