Περιελιξεις

Βλάβη στο μοτέρ; Άμεση διάγνωση και επισκευή της με περιελίξεις που εγγυώνται την καλή λειτουργία του για πολλά χρόνια.

Η πείρα μας στις περιελίξεις όλων των τύπων μας δίνει τη δυνατότητα της πιο μικρής αλλά και της μεγαλύτερης περιέλιξης σε όλων των τύπων μοτέρ, σε προσιτές τιμές και ευκολίες πληρωμής.

 


Back to top